Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 13 2015

Kepper
18:09
Tak obserwuję ludzi i zastanawiam się skąd oni mają tylu znajomych? Ja też wychodzę z domu, jakichś ludzi znam, ale trudno mi trafić na takich wariatów, przy których mogłabym poczuć, że żyję. 
— Sonia_Sonatka
Reposted fromlonelygirl15 lonelygirl15 vianyaako nyaako
Kepper
18:09
1344 ad2c 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 vianyaako nyaako
Kepper
18:09
Chwilami zazdroszczę im takiego codziennego, nudnego szczęścia, tylko z tego powodu, że są razem i patrzą na rośliny. Ja nigdy nikomu nie umiałam dać spokoju. Sobie też. 
— Osiecka do Przybory
Reposted frommodliszka modliszka vianyaako nyaako
Kepper
18:08
Więzi, które nas łączą są czasami nie do wytłumaczenia.
Łączą nas nawet po tym, gdy wydaje się, że powinny się już zerwać. Niektóre więzi opierają się odległości, czasowi, logice, ponieważ (…) są po prostu sobie przeznaczone.
— Grey's Anatomy, sez. V, odc. 8
Reposted fromsummerkiss summerkiss vianyaako nyaako
Kepper
18:08
3546 e9c2
Reposted frommisza misza vianyaako nyaako
18:08
7179 4986
Reposted fromhelpmeimhungry helpmeimhungry vianyaako nyaako
18:08
9514 3463 500
Reposted fromhello-im-psycho hello-im-psycho vianyaako nyaako
Kepper
18:08
3543 c689
Reposted fromnyaako nyaako
Kepper
18:07
3720 b6ef
Reposted fromnyaako nyaako
Kepper
18:07
3901 bca9
Reposted fromnyaako nyaako
Kepper
18:07
4059 a8c2
Reposted fromnyaako nyaako
Kepper
18:07
4765 fba3
Reposted fromnyaako nyaako
Kepper
18:07
nas stabilizuje chaos
— na wróble
Reposted fromthiscouldbeheaven thiscouldbeheaven vianyaako nyaako
Kepper
18:07
4677 ba34 500
Reposted fromdreckschippe dreckschippe vianyaako nyaako
Kepper
18:07
4216 6c62 500
Reposted frommargo7821 margo7821 vianyaako nyaako

May 07 2015

Kepper
10:25
8806 1448 500
!! "najgorszy człowiek na świecie"
Reposted fromwishyouwerehere wishyouwerehere vianyaako nyaako
Kepper
10:24
1145 0f16 500
Reposted fromnyaako nyaako
Kepper
10:23
Wiele rzeczy nie tak miało wyglądać, a mimo to jest, jak jest. Nie wszystko w życiu zależy od nas.
— Michał Gołkowski – Stalowe Szczury: Błoto
Reposted fromnyaako nyaako
10:20
Inside me I feel alone and unreal.
— Syd Barrett, Late Night
Reposted fromsol-mineur sol-mineur vianyaako nyaako
Kepper
10:20
Bo ładność to naprawdę stan duszy. Ładne są nie te dziewczyny, które malują sobie usta czerwoną szminką, ale te, które chcą przytulać innych, gdy źle się czują, te które z nieśmiałością mówią o tym, czego się boją i, że czegoś nie rozumieją. Te, które potrafią powiedzieć, że sobie nie radzą(...). Ładne są te, które chcą mówić prawdę.
— Małgorzata Halber
Reposted fromninja-leniwiec ninja-leniwiec vianyaako nyaako
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl