Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 01 2015

07:48
5277 08d0 500
07:47
8888 e1f5 500
Reposted fromtron tron viadragonslover dragonslover
Kepper
07:46
What if home is not a place? What if home is not there to be found? What if home is soul that is haunting you? Home...keep runing till you're there....
— Dotan
Reposted fromschwarzerwolf schwarzerwolf viacytaty cytaty
Kepper
07:46
5411 ca05
Kepper
07:46
Kepper
07:45
6379 a9da
Reposted fromfoina foina viadragonslover dragonslover
Kepper
07:45
0466 6ea1
Reposted fromSaladfinger Saladfinger viadragonslover dragonslover
Kepper
07:45
https://40.media.tumblr.com/206a86b599f6289155da126ba1fc316b/tumblr_nqiq12xRoH1trd142o2_r1_1280.jpg
The Diphylleia Grayi, also known as the Skeleton Flower, is a very unusual plant. Anytime it’s flower petals get wet, they turn from their usual milky white to completely transparent.
Kepper
07:45
2810 9429 500
Reposted fromjustyha justyha viadragonslover dragonslover
Kepper
07:43

kinglesters:

GAY MARRIAGE IS LEGAL NATIONWIDE IN AMERICA FUCK YEAH DANCE SKELETONS DANCE

Kepper
07:38
3570 c745 500
Reposted fromboromir boromir vianyaako nyaako

May 13 2015

Kepper
18:18
Niekiedy trzeba się zgubić, by potem się lepiej odnaleźć.
— Eric-Emmanuel Schmitt
Reposted fromautunno autunno
Kepper
18:17
Nigdy nie jest tak dobrze, żeby nie mogło być lepiej.
Nigdy nie jest również na tyle źle, aby nie mogło być gorzej.

Nie umiemy się cieszyć tym co mamy.
Tym co oczywiste.
Namacalne.
Obok nas.

Tym kimś, kto siedzi i w naturalny sposób wyciąga w naszym kierunku dłoń, bo che nas dotknąć, sprawdzić czy dalej do niego należymy.
Mimo wszystko.
Reposted fromnaiwnie naiwnie
Kepper
18:16
Mózg wie lepiej Serce wie bardziej I przez to nie wie się nic
— kompletnie.
Kepper
18:13
9112 23eb
Reposted fromnazarena nazarena
Kepper
18:11
A co byś zrobił, gdybyś mógł cofnąć czas? Zrobiłbyś to dobrze, czy spieprzył jeszcze raz?
— ?
Reposted fromSalute Salute vianyaako nyaako
Kepper
18:11
Nawet jeśli podejrzewasz, że znasz odpowiedź, i tak musisz zadać pytanie , by wykluczyć wszystkie inne możliwości. Wynik negatywny nie oznacza, że eksperyment się nie powiódł.
— Alan Philps – Porzucony
Reposted fromWhiltierna Whiltierna vianyaako nyaako
Kepper
18:10
Tłumy bardzo szybko tracą pewność siebie, a to z powodu braku centralnego mózgu.
— Pratchett, Carpe jugulum
Reposted frommgv4 mgv4 vianyaako nyaako
Kepper
18:10
nie ma nic gorszego, niż stracić szansę na coś, co mogło zmienić Twoje życie
— Grey's Anatomy
Reposted frombizarrement bizarrement vianyaako nyaako
Kepper
18:09
Właśnie drobne defekty budzą tkliwość. Nie kocha się doskonałości, lecz proporcje i to czasem bardzo niedoskonałe. Czasem fakt, że czyjeś brwi są zbyt blade, a usta za szerokie, jest przyczyną fali czułości.
— Leopold Tyrmand, Siedem dalekich rejsów
Reposted frommarysia marysia vianyaako nyaako
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl